Kompleksowe rozwiazania z zakresu ochrony mienia i ochorny fizycznej

Doświadczenie i profesjonalizm

Wszyscy pracownicy Biura Ochrony „Perkun” to odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni profesjonaliści, doskonale obeznani z zasadami ochrony mienia firm, ochrony osobistej i osiedli, zabezpieczeniem placu budowy, procedurami interwencyjnymi w sytuacjach realnego zagrożenia oraz – co jest niezwykle istotne – z obowiązującym prawem.

Wszyscy agenci przechodzą wielostopniowy poziom weryfikacji zdolności i możliwości pracy w charakterze agentów ochrony. Ważne są dla nas odpowiednie świadectwa kwalifikacji, motywy podjęcia pracy w ochronie, przebieg drogi zawodowej, jak i oczywiście zasięgnięcie opinii we właściwych komendach Policji (w tym standardowe zapytania o karalność).